TỔ CHỨC KỶ NIỆM 34 NĂM NGÀY THÀNH LẬP TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA (07/09/1989 – 07/09/2023)