CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA TẶNG QUÀ CHO CON CỦA CBCNV NHÂN DỊP TẾT TRUNG THU